Je investering in de trainingen van House Of InnerPower kun je meestal opvoeren als studiekosten.

Vraag je financieel adviseur hoe dit in jouw specifieke situatie van toepassing is.

Ben je ondernemer dan valt de aankoop van het programma onder zakelijke kosten.

Belastingvoordeel en vergoedingen

Studiekosten kun je in veel gevallen fiscaal aftrekken. Denk hierbij aan kosten als lesgeld, examengeld, afschrijving van een kleding, enzovoort. Wanneer de studie erop gericht is om je positie te verbeteren, dan kun je studiekosten meestal aftrekken (na aftrek van een bepaald drempelbedrag). Volg je een studie om je kennis op niveau te houden, dan kun je de kosten opvoeren als aftrekbare beroepskosten.

Wanneer je een uitkering ontvangt, kun je soms in aanmerking komen voor een vergoeding van studiekosten. Informeer hiervoor in jouw gemeente of stad.

Loopbaantraject particulieren

Als er sprake is van een leertraject (je doet kennis op onder begeleiding of toezicht), kun je de kosten hiervan aftrekken van de belasting; je krijgt daardoor, afhankelijk van je inkomen, 30% tot 50% van de kosten terug van de belastingdienst.

Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

Er is een drempel van 250 euro (de kosten daarboven kun je aftrekken).

Een aantal van onze retraites en traingen kunnen hierdoor  eventueel onder deze regeling vallen. Omdat je aan jezelf aan het werken bent tijdens deze retraites. Je kunt het bezoek aan de retraite/ coachingsweek dus opnemen als onderdeel binnen je leertraject. Vraag zelf na of en wat er precies mogelijk is in jouw geval.

Studie- en bedrijfskosten ZZP-ers en werkgevers

De algemene regel is dat voor ondernemers geldt dat opleidingen en coaching in de meeste gevallen voor een groot gedeelte aftrekbaar is.

In bepaalde gevallen kun je wel de kosten voor de training aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst zegt daarover het volgende:

Volgt u een training, opleiding, cursus, seminar of workshop die aantoonbaar leidt tot verdiepen van uw kennis, dan zijn dit zakelijke kosten die volledig aftrekbaar zijn. (bron: Belastingdienst)

Stel, je bent ZZP-er; de continuïteit van je bedrijf en alle aspecten van de bedrijfsvoering komen op jou aan. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je goed kunt omgaan met stress en dat je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, zodat je bedrijf goed loopt. Jouw persoonlijk functioneren is dus  cruciaal voor je bedrijfsvoering. Zowel een mindfulnesstraining als een coachingstraject draagt hier in belangrijke mate aan bij.Daarom kun je in veel gevallen de kosten hiervan opvoeren.  Wij kunnen dit natuurlijk niet toezeggen, check altijd met je eigen accountant of dit in jouw geval mogelijk is.

Mocht je in jouw geval de algemene kosten kunnen opvoeren dan kan dat in het algemeen tot 73,5%. Ook reis- en verblijfskosten kun je in veel gevallen volledig opvoeren als kosten.

Let op: Er zijn diverse teksten en aanwijzingen te vinden op internet. De belastingdienst omschrijft niet alles even uitgebreid, dus het is zaak om de eisen zelf te interpreteren.

Vanuit mijn ervaring adviseren we (ten tijde van het schrijven van dit artikel) bovenstaand advies. Check altijd zelf bij je eigen accountant hoe de regels te interpreteren voor jouw bedrijf. Wij geven dit enkel als tip en wellicht is het niet in alle gevallen mogelijk. Bespreek met je eigen accountant of je het zou kunnen aftrekken.

In de Kluwer Belastinggids 2013 staat het volgende:

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.” 

Bron: http://www.natuurcoach.nu/artikelen/coaching-aftrekbaar-van-de-belasting/. 

Betaalt je werkgever mee?

Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij de studie/ persoonlijke ontwikkeling financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie/training die je volgt.

Je ontplooit jezelf en gaat talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris. Wanneer je werkgever de studiekosten voor je betaalt, kan hij hierop belastingvoordeel halen.

Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers.

Overleg met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een coachtraject, yoga, meditatie en mindfulness training hier ook onder vindt vallen.

De kans is groot dat het bedrijf de kosten  gedeeltelijk of zelfs volledig op zich neemt.

Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd.

Er zijn vaak ook allerlei regelingen mogelijk en potjes beschikbaar bij bedrijven. Zo heb je bijvoorbeeld:

  • Het Employability Budget: breed ontwikkelen

Waar ligt je toekomst? In de functie die je nu hebt? In een totaal ander functiegebied? Om op je toekomst voorbereid te zijn, moet je je in alle breedte (persoonlijk) kunnen ontwikkelen. Dat kan met het Employability Budget. Je kunt dit vaak besteden aan bijv:

  • loopbaanadvisering
  • coaching
  • trainingen (ook mindfulness/yoga)

of een

  • Ontwikkelingsbudget (pop-budget)?

Dan kun je dat meestal gebruiken voor coaching en trainingen.